HYDROPONICS

Onze oplossingen voor hydroponics

Hydroponics

Er bestaat een wereldwijde behoefte aan voedselveiligheid, voedselbeschikbaarheid en voedselzekerheid. Daarom is een voorspelbare voedselproductie met een minimaal gebruik van water, vermindering van pesticides en een sterke reducering van noodzakelijke voedingsstoffen. Er zijn verschillende trends waarneembaar met betrekking tot teeltkeuzes die hierin gemaakt worden. De zogenaamde hydroponic markt is hierin de snelstgroeiende. Binnen deze hydroponic markt bestaan er verschillende teeltmethodes, voorbeelden hiervan zijn de Deep Flow Technique (DFT) en Nutrient Film Technique (NFT). Flier Systems heeft voor de fysieke zaad/planthandling alle machines beschikbaar en werkt samen met verschillende partners die de teeltsystemen aanleveren.