INTERN TRANSPORT

Onze oplossingen voor intern transport

Intern transport is het proces om kisten, trays, potten, steenwolblokken enzovoort van de productieruimte te verplaatsen naar de teeltruimte, tussentijds te verplaatsen in de productieruimte of expeditie klaar te maken. Automatisering van dit proces resulteert in meer grip op uw interne organisatie, verbetering van de werkomstandigheden en vermindering van (zware) arbeid.