De perspot. Zo’n simpel product met zoveel toekomst. Berend Flier zag in de jaren ’40  al de vraag naar perspotten toenemen en speelde daarop in. In 1947 vond hij de geautomatiseerde pottenpers uit. Een belangrijke stap voorwaarts in de ontwikkeling van de ideale perspot.

De belangrijkste ijkpunten van de ontwikkeling van de pottenpers

Voor Flier Systems is de uitvinding van de pottenpers het begin van een reis naar wat we nu zijn: leverancier van automatiseringsoplossingen voor de tuinbouw. En die reis heeft net als onze pottenpersmachines nog lang niet haar eindbestemming bereikt. De belangrijkste ijkpunten van de ontwikkeling van onze pottenpersmachines door de jaren heen:

 

1947 -  De 1e geautomatiseerde pottenpers

Jonge plantenkwekerijen waren er nog niet. Akkerbouwers in Nederland kweekten zelf hun jonge plantjes voor de volle grond. De pottenpersmachine van Berend Flier maakte het voor de akkerbouwers een stuk gemakkelijker om snel uniforme potten te persen met een goede luchtigheid. Dit leverde een hogere opbrengst van de akker op.

 

Jaren ’60 – De eerste geautomatiseerde productielijn

In 1960 nam zoon Bert het roer van de oprichter van Fliers Systems over. Hij richtte zich in de jaren ’60 op de integratie van de pottenpers in een geautomatiseerde productielijn.

 

Jaren ’70, ’80, ’90 ‘00 -  Steeds verdere automatisering

De jonge plantenkwekerijen maakten hun intree. De aantallen jonge plantjes gingen omhoog. Omdat planten nog wel met de hand in de volle grond werden gepoot, was voldoende kleefkracht van de perspot van groot belang voor de snelheid van verwerking. Voor Flier Systems een uitdaging omdat wij ons focusten op een goede luchtigheid, een belangrijke factor voor de groei van de jonge plant. Uiteindelijk wonnen op het veld de arbeidskosten het van kwaliteit van de jonge planten. Dit betekende dat stevigheid van de perspot belangrijker werd dan luchtigheid.

 

2007 – Optimalisatie van perspotten; de luchtigste in de wereld

In 2005 nam Ard Flier het stokje over van zijn vader. Het poten van jonge plantjes in het veld was inmiddels gemechaniseerd. Dit betekende dat de kwaliteit van jonge planten weer op nummer 1 kwam.  De ontwikkeling van onze nieuwe pottenpers, de PP22, richtte zich dan ook op een perspot met een nog betere uniformiteit en luchtigheid met minimale randwerking en uitdroging. Het resultaat was een pottenpers die met een hogere capaciteit de optimale perspot produceert. De luchtigste perspot ter wereld.

 

2018 – Focus op ombouwsnelheid en capaciteit

Afkwekers vragen vandaag de dag steeds vaker om kleinere batches jonge plantjes in meer variëteiten. Vertaald naar een nieuwe pottenpersmachine betekent dit optimalisatie van de ombouwsnelheid en een verhoging van de capaciteit. Hoe sneller een pottenpers kan worden omgebouwd naar een andere potmaat en hoe hoger de capaciteit, hoe goedkoper de jonge plantenkweker zijn batches jonge planten kan leveren.  Bij onze nieuwste pottenpers, de PP24, is de ombouwtijd verlaagd van 15 minuten met 2 personen naar 3 minuten met 1 persoon zonder fysieke arbeid.  Een verbetering van ruim 500%. Daarnaast is de capaciteit toegenomen van 550 naar 650 kisten per uur.

 

Toekomst -  Verdere flexibilisering en big data

Onze klanten geloven in de perspot. De verwachting is dan ook dat de perspot en dus ook de pottenpers over 10 jaar nog bestaat.  De flexibilisering van de jonge plantenmarkt zal de komende jaren verder doorzetten. Dat betekent aandacht voor personalisatie-mogelijkheden van de perspot. Daarnaast merken we dat onze klanten behoefte hebben aan informatie waarmee ze beter kunnen voorspellen wat de opbrengst is. De volgende generatie pottenpersen zal daarom vooral een stap maken op het gebied van big data.